Tesla News - Firmware v10-funksjoner kunngjort

Jeg har en side på nettstedet mitt som bare er målrettet mot påloggede brukere. Utloggede besøkende skal ikke se innholdet.

Tenk deg at nettadressen til siden er example.com/upload/.

I tilfeller der brukere ikke er autentisert (utlogget), ville svar 301, 302 eller 404 være mest hensiktsmessig? Vennligst forklar hvorfor i svaret ditt.

Du kan bruke en feil 401 = Du er ikke autorisert til å se denne siden

Les imidlertid dette: https://stackoverflow.com/questions/3297048/403-forbidden-vs-401-unauthorized-http-responses

En 301-viderekobling betyr at siden har flyttet permanent til et nytt sted.

En 302-viderekobling betyr at flyttingen bare er midlertidig

En 404-viderekobling betyr at siden ikke kan bli funnet

  • 1401 sitat fra wiki: HTTP 401 is returned when the client has not authenticated, and implies that a successful response may be returned following valid authentication,

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?