Er du klar for PowerApps Ideation !?

Er utvidelse / kollaps av animasjoner (for eksempel jQuery's slideUp/slideDown) en god ide for kategoriene eller raffinementhierarkiet på et e-handelssted, eller er de for distraherende? Bør utvidelsen / kollapsen bare skje umiddelbart når brukeren klikker? De fleste store forhandlere ser ut til å bare vise og skjule innholdet øyeblikkelig (mange til og med pådrar seg navigering / postback og visning på nytt).

Hvis det første klikket som utvider menyen også lenker til kategorisiden på første nivå, synes jeg det er greit å bruke, men hvis du tvinger en bruker til å klikke en gang for å åpne menyen, en gang til for å klikke til den kategorien du er kommer til å ha en lavere konverteringsfrekvens for folk som kommer til kategorisidene.

Et annet og bedre alternativ etter min mening er å ha en toppliste over kategorier, ingen animasjoner når du klikker på dem. Bare koble til kategorisidene en gang på kategorien på første nivå, nå på menyen din viser underkategoriene til foreldrene.

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?