ATS が お 薦 め す る カ ー ボ ン ク ラ ッ チ の 点 検 方法

Hvorfor er alle nettlesere / internettklienter som standard: 80 når du bare skriver http://example.com

Jeg mener det tok tid for meg å vite at nettlesere internt alltid legger til port: 80

HTTP-spesifikasjonen sier det i avsnitt 3.2.2:

Hvis porten er tom eller ikke gitt, antas port 80.

Dette er noe som har vært en del av HTTP siden den ble oppfunnet av Tim Berners-Lee. Han valgte standardporten og lot URL-er utelate :80 å la det være standard. Dette ble antagelig gjort for å gjøre nettadresser renere.

HTTPS har en lignende standardport: port 443.

Slike tekniske detaljer er nyttige å vite om du er webansvarlig. Du må kanskje kjenne dem for å konfigurere en webserver eller ruter. Hvis du er på nivået der dette betyr noe for deg, vil du sannsynligvis finne mange andre ting i HTTP-spesifikasjonen som vil interessere deg. Du burde lese den.

Det er imidlertid bra at disse detaljene vanligvis er skjult for brukerne. URL-er er forvirrende nok som det er. Brukerne trenger ikke engang å vite hva en port er, enn si hvilken en hvilken som helst URL bruker.

  • HTTP standard 80; HTTPS standard 443;

Ja, HTTP går vanligvis tilbake til port 80. Du kan konfigurere applikasjonen / webserveren for å omdirigere disse forespørslene til Port 443 / HTTPS.

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?