Slik endrer du e-postappsynkroniseringsinnstillinger Opplæring i Microsoft Windows 10 | Læreren

Jeg har et eksperimentelt nettsted jeg jobber med som får tilgang til et annet nettsted for informasjon og data og ringer flere ganger om dagen i noen sekunder. Det har fungert bra i omtrent 6 måneder, men dataene som det nå returnerer er delvise eller ufullstendige.

Hvordan sjekker jeg om webserveren min er svartelistet for dette andre nettstedet?

  • 2 Enkelt svar? Nei du kan ikke. Kort om en 403-feil, det er mange måter å blokkere tilgangen til et nettsted.

Det store spørsmålet er om du har tillatelse til å spørre nevnte server? I så fall bør du be dem sjekke om det er blokkert.

Hvis du får delvise data (ikke tomme), blir IP-en din definitivt ikke blokkert. Det kan godt være noe å gjøre med tilkoblingen til eller fra serveren.

  • Jeg har sendt dem en e-post. Dataene jeg får nå er offentlig tilgjengelige. Jeg prøvde til og med å spørre serveren via en annen IP-adresse, og den ga meg alle dataene. I løpet av få timer ble også denne nye IP-en blokkert, og informasjonen sluttet å vises. Det ser ut til at min egen server er blokkert, men også at de har implementert noen tiltak for å begrense roboter

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?