Veiledning for Google Tag Manager Del 3: Tag Migration

I henhold til vanlig praksis bør UA-koder alltid plasseres på hoveddelen av nettstedet.

Men i dette tilfellet vil webutviklerne våre plassere ua-koden på bunnteksten på nettstedet, fordi det er "en kantet side".

Fungerer å plassere UA-koden på bunnteksten på et vinklet nettsted som et vanlig sted som har UA-koden på hodet?

  • Se også: Er det noen fordeler med Google Analytics asynkron sporingskode hvis den ikke er plassert i <head>? </head>

Du vil ikke kunne få noen funksjoner, for eksempel rapportering i sanntid eller bekreftelse av Google Webmaster Tools, med mindre koden ligger innenfor <head>. Hele poenget med den asynkrone koden er at den lastes inn og fungerer mens resten av siden lastes inn. Det er ingen UX-risiko å plassere den i, og det er best praksis å gjøre det. kilde: Google Analytics-støtte

Når du feilsøker Google Analytics, er den vanligste feilen for sporingsoppsett og det første du må verifisere om koden er rett etter koden. kilde: Google Analytics-støtte

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?