10 bilder du må se på to ganger

Jeg jobber med et nettsted, jeg har gjort det på siden nesten komplett. Jeg bruker 160 ord beskrivelse.

I SERP ser jeg meta description halvparten fra 160 ord og halvparten fra nettsiden.

Google bruker sin egen algoritme for å bestemme hvordan kodebiten skal vises i resultatene. Hvis metabeskrivelsen din blir ignorert helt eller delvis, er det sannsynlig at Google har bestemt at det ikke er representativt for sideinnholdet, så det gjør en blanding og samsvar.

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?