Få resultater med multimedia nyheter

På en destinasjonsside, er det bedre å gjøre skjemaet automatisk synlig når du kommer på siden eller sette en knapp og vente på at brukeren klikker på det for å gjøre skjemaet synlig? hva er best for å få mer konvertering?

Hvis du vil øke konverteringen, skal den være synlig i utgangspunktet. Jo færre handlinger en bruker må gjøre, bedre konvertering.

Skjemalengde og sidehastighet er også viktig.

Avhengig av innholdet og (mikro- / makro-) målene på destinasjonssiden din, men i de fleste tilfeller:

  • Mindre klikk -> bedre UX.

Du bør planlegge banen i henhold til målet ditt og produkttypen.

Men fjern alltid uønskede trinn fra prosessen for å gjøre den brukervennlig.

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?

nyttig informasjon