Lastbart ATM Mastercard kontrollpanel (E-BANKING)

Er en PayPal-selgerkonto koblet til et domenenavn? Jeg har et prosjekt der et etablert nettsted skal endre domenenavnet. Vil PayPal-kassen fortsette å fungere på nettstedet etter at domenenavnet er endret, eller er det innstillinger i PayPal som må oppdateres?

Nei det er det ikke. Det er knyttet til en bedrift eller et personlig navn. Så lenge du har API-nøkkelen, kan du kjøre kassen din bra fra hvilket som helst domenenavn.

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?