Få rangeringene tilbake: Fix Robots.txt-filen

Jeg har en dårlig .htaccess dag!

Jeg vil at en bruker skal kunne skrive inn URL-en

mysite.com/about

i stedet for

mysite.com/about.html

På .htaccess-filen har jeg:

RewriteEngine On RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d RewriteRule ^/(.*)$ /$1.html [NC,L] 

Men dette fungerer rett og slett ikke?

Jeg vil legge til at hvis jeg prøver dette lenger inne på siden, f.eks.

mysite.com/pages/contact 

Fungerer perfekt om jeg har koden ovenfor i .htaccess eller ikke

Hva gjør jeg galt?

  • Ikke en direkte løsning, men å flytte filen til about / index.html gir deg det samme resultatet.
  • 1 Det skal være INGEN ledende skråstrek når du matcher i RewriteRule hvis den plasseres i .htaccess. Prøv dette: RewriteRule ^(.*)$ /$1.html [NC,L]
  • I stedet for å bruke mod_rewrite kan du også se på Options direktiv, MultiViews spesielt: httpd.apache.org/docs/current/mod/core.html#options

bare unngå skråstrek før både matchende mønstre og destinasjon. Så,

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ $1.html [NC,L] 

skal fungere perfekt.

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?