jeg har <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge,chrome=1'> og <meta name='google' value='notranslate'> men prøver å oversette siden.

Jeg er redd du har misforstått funksjonen til koden.

<meta name='google' value='notranslate'> 

bare forhindrer google fra å vise "oversett dette sidealternativet" i søkeresultatene sine, det har ingen innvirkning på Chromes oversettelsesfunksjonalitet.

Hvis du angir sidespråket riktig, vil ikke Chrome tilby å oversette siden for brukere med samme nettleserspråkinnstilling.

<meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge,chrome=1'> 

Tvinger bruken av den nyeste IE-gjengivelsesmotoren og Chrome Frame (selv i et intranett) og har ingen effekt på oversettelsen.

  • Ja, jeg vil at det skal forhindre at Google-rammen viser "oversett denne siden". Språket er spesifisert riktig både ved overskrift og meta. Ja, jeg vil at den skal bruke Google Frame fordi Trident er dritt.
  • 1 @george Det er nettleseren, det ser ikke ut til å være noe du kan gjøre for å stoppe den.

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?