Opprette e-kursforretninger hjemme - Survival Podcast Interview

Jeg vet om en Paypal-funksjon for å belaste skatt. Men du må betale skatt der du mottar betalingene eller der tjenestene betales (hovedsakelig USA)?

  • Reglene har en tendens til å variere avhengig av hvor du er lokalisert og virksomheten din er registrert. Jeg vil anbefale å sjekke ut IRS-nettstedet.

Det er ikke noe generelt svar på det spørsmålet. Forskriftene varierer over hele verden og til og med innenfor samme land eller økonomiske sone. Spør regnskapsføreren, skattejuristen eller noen med erfaring.

I EU, avhengig av størrelsen på selskapet, betaler du ingen merverdiavgift, ditt lands merverdiavgift eller skattesatsen i kundens hjemland. For forsendelser utenfor EU trenger du kanskje ikke å kreve merverdiavgift.

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?