EP 308: Hvordan bruke dataanalyse for SEO med JR Oakes | KANT på nettet

På et netthandelsnettsted har kategorisiden til en type produkt paginering. En visning av hele systemet brukes ikke fordi sidehastigheten vil være for høy. HTML rel='next' & rel='prev' lenker brukes.

På et nettsted: søk blir sekvensielle sider indeksert.

Det er også organisk trafikk som klarer å lande på disse sidene fra Google.

Skulle den rel='next' & rel='prev' stoppe at alle sidene skal indekseres, men den første?

Nei, den rel='prev' og rel='next' vil ikke stoppe alle sidene, men den første blir indeksert, og det er akkurat det du vil at den skal gjøre.

Rel-kodene brukes i stedet for å indikere for Google at disse sidene er koblet sammen i et "paginert" oppsett. Etter å ha funnet disse kodene på en side, vil Google utøve sin magi med hensyn til gjennomgang, indeksering og rangering av disse sidene. Etterpå kan det, eller ikke, bestemme seg for å gjennomsøke disse sidene (med en viss hastighet) og / eller beholde sidene i indeksen og / eller la sidene rangere.

Kilder:

  • https://support.google.com/webmasters/answer/1663744?hl=no
  • https://webmasters.googleblog.com/2011/09/pagination-with-relnext-and-relprev.html

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?