Å bryte ut Google Analytics-sider etter sykehus i Data Studio

Jeg prøver å få en oversikt over sidevisninger som ikke har noen verdi for min egendefinerte dimensjon.

Hensikten er å finne ut hvorfor bare 70% av brukerne faktisk ser ut til å få en verdi tildelt denne dimensjonen, fordi jeg prøver å få den så nær 100% som mulig.

Her er et skjermbilde av en konfigurasjon jeg har prøvd så langt:

Prøve Utelukke Eksperiment-headerversjon Matchende RegExp bruker-ikke-tilordnet | kontroll-a | kontroll-b

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?