HTML5 CSS3 JavaScript

Jeg leser den nylig utgitte "Field Guide to Web Applications" (fra Google Chrome-teamet). Boken oppfordrer til bruk av "client-side architecture model", men definerer den egentlig ikke, så vidt jeg kan vite. Hva er kjernen i denne modellen?

http://code.google.com/p/google-refine/wiki/ClientSideArchitecture

Google Refines klientside er i HTML, CSS og Javascript og bruker jQuery og jQuery UI.

Det betyr i utgangspunktet å bruke HTML, CSS, Javascript, jQuery, AJAX effektivt i klientens nettleser, slik at datamaskinene deres kan laste av serveren din og behandle data raskere.

  • Hmm, den lenken virker ikke veldig autoritativ, men synopsis er fornuftig. Takk.
  • 1 Du skjønner at lenken er til Google, de som skrev boken du har lest. Denne lenken er like autoritativ som The Field Guide to Web Applications.

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?