Konstant medlemmer og gjenstander i klassen | C ++ for nybegynnere | Urdu / hindi

Jeg ønsker å få rike utdrag i Google for spørsmål og svar som StackOverflow. Hvordan gjør jeg dette? Hvilke strukturerte data trenger jeg?

Her er skjermbildet:

Du vil bruke egenskapene som er identifisert i både spørsmålsskjemaet og svarskjemaet som definert på Schema.org.

Spesielt og i det minste, bruk følgende attributter / egenskaper:

  1. itemscope itemtype='http://schema.org/Question' på DOM-elementet som pakker hele settet med spørsmål og svar innhold
  2. itemprop='name' (vanligvis på en H1) som pakker det enkelte spørsmål
  3. itemprop='acceptedAnswer' itemscope itemtype='http://schema.org/Answer' på DOM-elementet som pakker inn det aksepterte svaret
  4. itemprop='suggestedAnswer' itemscope itemtype='http://schema.org/Answer' på DOM-elementet som inneholder andre svar

Det kan også være lurt å (valgfritt) vurdere å tilordne spørsmål og svar til enkeltpersoner / brukere ved å bruke Person-ordningen.


Nedenfor er skjermbilder av et av eksemplene fra schema.org for rask referanse.

Mikrodata

RDFa

JSON-LD

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?

nyttig informasjon