Testing PCSX2 1.6.0 (Low-End System) - Dynasty Warriors 5

Hva med om tidsrammen jeg ser på er 7 dager og noen brukere kommer tilbake mer enn en gang?

Hvis en bruker besøker mandag enn returnerer onsdag, og deretter igjen torsdag, vil det telle 1, 2 eller 3 dager?

"?" ved siden av kolonnen "Dager siden forrige økt" står "Antall dager fra slutten av en økt til åpningen av en annen". Basert på det og bruker eksemplet ditt, ville svaret være en dag siden brukerne sist. Du kan også se på https://www.nngroup.com/articles/frequency-recency/

Ettersom "dager siden forrige økt" skal rapporteres i økter, ikke brukere, tror jeg brukeren i eksemplet ditt telles to ganger. Så det er en økt med "dager siden siste økt" på 2, og en økt med "dager siden siste økt" på 1.

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?