Jeg bruker W3 Total Cache Plugin for Wordpress.

Hvis jeg aktiverte "Cache SSL (https) -forespørsler" i W3 Total Cache og testet nettstedet mitt på https://securityheaders.io for sikkerhetsrapporter, får jeg bare en gang et positivt svar.

Noen som vet at jeg kan fikse det?

Problemet er da jeg deaktiverte SSL Caching 304 header (Last-Modified) ikke fungerer lenger.

Hvis jeg tømmer hurtigbufferen, fungerer den igjen og responsen er positiv. Men jeg kan ikke tømme hurtigbufferen hver gang etter en forespørsel fra hver bruker.

Eller har jeg en feil tanke?

  • 1 Kan du utdype hvordan resultatet er negativt andre gang?
  • CSP, X-Frame Options, X-Content Options, XXS, Referrer Policy. Men på siden min, nettleseren fortsatt erklærer nettstedet som trygt.
  • @rgcapo Hvor lagres hurtigbufferen? På serverdisken, minnet eller på en tredjeparts CDN som CloudFlare? Kan du også legge ut svaroverskriftene du får fra sider som ikke er lagret og bufret? (Se i Dev Tools, Network-fanen, klikk på det første som er oppført.)
  • Takk for svaret! Cache lagret på serverdisken. I Chrome Dev Tool er nettverksfanen bare tidtellinger, ingenting annet. Jeg deaktiverte nå hele PageCache og aktiverte bare Browser Caching, og det fungerer bra. Men er det ikke mulig å cache med PageCache og SSL?

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?