Jeg forstår at forskjellen mellom DOMContentLoaded og last hendelser allerede er blitt besvart, og som sådan forklarer den de to siste verdiene (1.40s, 4.66s) fra Developer Tools, men hvis "load" hendelsen "kan laste hendelse kan brukes til å oppdage en fullastet side", så skal det kunngjøre? Jeg mener, siden er det faktisk fullastet etter evige 32,36 sekunder, når "Finish" skjer, og "load" -hendelsen mister sin betydning.

Mange websider som gjør forespørsler ved hjelp av JS er aldri helt lastet, fordi de alltid kan be om flere ressurser sekunder, minutter eller til og med timer senere, enten for å oppdatere siden (tenk som Gmail) eller som et resultat av en brukerhandling.

En forenklet måte å tenke på load tidtakeren er at den måler tiden mellom siden siden startet og siden nettleseren var ferdig med å laste inn alle eiendelene som ble forespurt av HTML og CSS.

De Finish timer, derimot, måler tiden mellom siden siden startet og til nettleseren ferdig med å gjøre sin siste forespørsel.

Det er litt mer komplisert enn det, men det er den generelle kjernen.

For en webside som ikke kommer med noen forespørsler etter at siden er lastet inn, Finish tidtakeren skal stoppe kort tid etter load timer. Men for en webside som gjør AJAX-forespørsler, er Finish timeren vil fortsette å kjøre når siden fortsetter å sende forespørsler etter at siden er lastet inn.

fungert for deg: Charles Robertson | Ønsker du å kontakte oss?