svg vs canvas for SEO

Mens jeg valgte et kartbibliotek for reagensapplikasjonen min, er et av kriteriene jeg vurderer om biblioteket fungerer med lerret eller svg internt. Bortsett fra de forskjellige andre faktorene ...

HTML standard skriftstørrelser

Har HTML-skrifttaggene (som p og h3) standard skriftstørrelser universelt i alle nettlesere? For eksempel kan jeg forestille meg at p er rundt 16 px eller så. Er det en standardisert liste noen kan koble meg til?

Topp- og bunngradient ved hjelp av CSS

Jeg har en bakgrunn som har en topp- og bunngradient, og jeg vil at den skal vises på et beholderlag. Problemet er den nedre gradienten siden den må vises helt på slutten av containerdivisjonen. Noen